IMIELENKO - Aktualności
Aktualności
Poniedziałek 20 marca 2017

DNIA 30 MARCA 2017r. O GODZINIE 18.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IMIELENKU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW IMIELENKA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BĘDĄ SPRAWY BIEŻĄCE W SOŁECTWIE, DECYZJA O PRZEZNACZENIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO, ZAPLANOWANIE NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH ORAZ DYSKUSJA NA TEMAT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ NASZĄ WIEŚ.
SWOJĄ OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU POTWIERDZIŁ WÓJT GMINY ŁUBOWO. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO CZYNNEGO UDZIAŁU W ZEBRANIU, DYSKUSJI ORAZ  WSPÓLNYM DZIAŁANIU NA RZECZ NASZEGO  IMIELENKA

Hanna Pieśniewska - Kazimierczyk