IMIELENKO - LIDER PRACY ORGANICZNEJ
LIDER PRACY ORGANICZNEJ
Piątek 14 marca 2014

"LIDER PRACY ORGANICZNEJ"

Mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że
Kapituła Honorowego Hipolita oraz Godności "Lider Pracy Organicznej" wraz Zarządem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, jako wyraz najwyższego uznania za działalność publicystyczną, artystyczną, charytatywną oraz społeczno-kulturalną na rzecz krzewienia idei pracy organicznej, przyznały
Panu Tadeuszowi Panowiczowi Statuetkę Honorowego Hipolita oraz nadały Godność "Lidera Pracy Organicznej".
Jednocześnie Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o uhonorowaniu
Pana Tadeusza Panowicza "Medalem Koronacyjnym". 

    Uroczystości nadania Panu Tadeuszowi Panowiczowi  Godności "Lidera Pracy Organicznej", wraz z wręczeniem Statuetki Honorowego Hipolita oraz odznaczenia "Medalem Koronacyjnym" odbędą się dnia
14 marca 2014r. o godz.17.00 w sali widowiskowej eSTeDe, przy ul. Roosevelta 42, w Gnieźnie. Uroczystości towarzyszyć będzie Wernisaż niezwykłej wystawy książek z II połowy XIX wieku, ze zbiorów Pana Tadeusza Panowicza, zatytuowanej "Jan Bernard Lange - wydawca gnieźnieński". 
    Wystawa poszerzona o grafiki autorstwa Pana Tadeusza Panowicza potrwa w sali widowiskowej eSTeDe przy ul. Roosevelta 42, w Gnieźnie, do 20 marca 2014r.

Hanna Kazimierczyk