IMIELENKO - Nasze Imielenko
Nasze Imielenko
Sobota 10 listopada 2012
Nasze Imielenko
Kamień, poświęcony Wawrzyńcowi Surowieckiem na "Ryneczku".

Imielenko – Wieś od północy granicząca z Imielnem. Najstarsza wzmianka o niej pochodzi z 1243 roku. Wówczas jej włascicielem byli Wczelowie.

W 1580 posiadał ją Stanisław Jemieliński. W 1750 urodził sie tu Karol Surowiecki (zmarł w 1824) - kaznodzieja, pisarz religijny i publicysta, a w 1769 roku brat Karola Wawrzyniec, wielki polski uczony - pedagog, historyk, slawista, od 1812 sekretarz generalny Dyrekcji Edukacji Księstwa Warszawskiego, zmarł w 1827r.. W 1976 zostały odkryte na terenie Imielenka dwa cmentarzyska należące do ludności kutury łużyckiej i wejherowosko - krotoszyńskiej, a w sąsiednim Imielenie dymarki prehistoryczne, cmentarzysko z tzw. okresu wpływów rzymskich, i średniowieczne oraz wzgórze kultowe sprzed około dwóch tysięcy lat. Badania prowadzone przez Tadeusz Panowicza wykazały, że Imielno i Imielenko zamieszkiwane są od co najmniej pięciu tysięcy lat. Do dzisiaj w Imielenku stoją trzy chaty szachulcowe z pierwszej połowy XIX wieku. Znajduje się tu także cmentarz ewangelicki.

Fragment książki T. Panowicza