IMIELENKO - Rada Sołecka
Rada Sołecka
Sobota 3 listopada 2012

SOŁTYS

   Hanna Pieśniewska - Kazimierczyk  hanna@imielenko.pl

RADA SOŁECKA

        Łucja Winiarska   lucja@imielenko.pl

        Andrzej Smułczyński  andrzej@imielenko.pl

        Bernard Budniak   bernard@imielenko.pl