IMIELENKO - Remont drogi do Lednogóry
Remont drogi do Lednogóry
Poniedziałek 15 września 2014
Remont drogi do Lednogóry

Wreszcie rozpocznie się  remont drogi powiatowej do Lednogóry. Planowany termin zakończenia robót to listopad 2014r. Droga w przeważającej części będzie poszerzona. Jako droga serwisowa jest już mocno wyeksploatowana i wymaga natychmiastowego remontu. Dlatego teź wszyscy czekamy na jego rozpoczęcie.

Ireneusz Kazimierczyk