IMIELENKO - Spotkania Klubu Szachowego
Spotkania Klubu Szachowego
Wtorek 8 listopada 2016
Spotkania Klubu Szachowego
Spotkania Klubu Szachowego odbywają się w każdy piątek o godz. 18.30 w Świetlicy