IMIELENKO - Spotkanie z Radnym
Spotkanie z Radnym
Niedziela 30 listopada 2014

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie z nowowybranym radnym z terenu Imielenka i Imielena, Panem Zbigniewem Włodarczykiem. Odbędzie się ono dnia 03.12.2014r. o godzinie18:00 w świetlicy wiejskiej.

Ireneusz Kazimierczyk