IMIELENKO - Sprzątanie świata
Sprzątanie świata
Niedziela 24 kwietnia 2016
Sprzątanie świata


        Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania akcji „Sprzątania Świata” połączonej z festynem dla dzieci i młodzieży, która odbędzie się w dniu 7 maja 2016 r. na terenie sołectw Imielno oraz Imielenko w gminie Łubowo.
Od kilku lat sołectwa wsi Imielno i Imielenko wspólnie organizują akcję „Sprzątania Świata” skierowaną przede wszystkim do młodego pokolenia, mającą na celu propagowanie pozytywnych wzorców, promowania edukacji społecznej, a także integracji wspólnoty lokalnej. 
        Planujemy zorganizować imprezę obfitującą w rozmaite atrakcje dla dzieci i młodzieży. Chcielibyśmy, aby   w tym dniu wszyscy uczestnicy nie tylko rozwijali swoją świadomość społeczną dotyczącą dbania o otaczające nas środowisko naturalne i zwracania uwagi na nasze otoczenie, ale także by mogli nacieszyć się słodyczami, napojami i drobnymi upominkami w trakcie zabawy oraz wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami.
       Również Państwo możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę. W realizację akcji „Sprzątanie Świata” wkładamy własne siły i środki, jednakże ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja i reklama Państwa firmy, czy produktu.
          W zamian za pomoc oferujemy:
·  pisemne podziękowania oraz podziękowanie wygłoszone podczas imprezy;


· podziękowania zawarte na stronach internetowych sołectwa Imielno oraz sołectwa Imielenko;

· możliwość umieszczenia własnych materiałów reklamowych w trakcie trwania imprezy (kolportaż wśród uczestników, punkt promocyjny, banery reklamowe itp.).
Jesteśmy otwarci również na inne sposoby promocji. 
        Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony, a okazana pomoc umożliwi realizację zamierzonych celów. Będzie również promocją naszej polskiej, rodzimej kultury przyrodniczej oraz wkładem w rozwój następnych pokoleń.

Dla wszystkich zainteresowanych wskazuję nr konta bankowego Urzędu Gminy Łubowo na które można przelewać środki finansowe celem wsparcia Naszej akcji „Sprzątanie Świata”.

nr konta: 31 9068 0003 0000 0101 4006 5400
z dopiskiem "SOŁECTWO IMIELENKO – Sprzątanie Świata"


Bliższe informacje na temat imprezy można uzyskać u sołtysa wsi Imielenko: Hanny Pieśniewskiej – Kazimierczyk ( tel. 501 52 77 53)

Hanna Pieśniewska-Kazimierczyk