IMIELENKO - Turniej szachowy z okazji 100 rocznicy Powstania Wlkp.fot. A. Smułczyński


Turniej Szachowy z okazji 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego fot A. Smułczyński